Тревога во НАТО: САД ги мобилизира ЕУ сојузниците

470