Наташа Милованчев изложува во Загреб

253

Македонската ликовна уметница Наташа Милованчев се претставува првпат самостојно во Загреб, во галеријата „Курија“ при музејот „Пригорјаво“, со изложба под наслов „Промислувајќи го просторот“. Поставката ја чинат 25 дела/слики од циклусите „Кодови и кругови“ и „Кодирани предели“. Делата се работени во техника акрил и комбинирана техника на платно, а публиката ќе може да ги види во текот на јули.
– Станува збор за пресек низ визуелните наслојувања во периодот од 2007 до 2017 година, односно за своевидна синтеза на елементите од еден подолг творечко-истражувачки процес – вели Милованчев.