Монографија за три децении од поетската ноќ во Велестово

343

Деновиве излезе од печат монографијата „30 години поетска ноќ во Велестово“. Монографијата, која ја подготви основачот на манифестацијата Славе Ѓорѓо Димоски, покрај текстуалниот материјал, богато е илустрирана со фотографии што хронолошки го претставуваат развојот на манифестацијата во изминатите три децении.

Манифестацијата претставува антологија на македонската поезија и сликарство. Во изминатите 30 години на поетската ноќ во Велестово беа претставени најзначајните македонски поети и сликари. Во монографијата е опфатен антологиски избор со по една песна од досегашните претставени автори, а изборот и пригодниот текст ги направи Санде Стојчевски. Бидејќи манифестацијата има и меѓународен карактер, претставен е избор на досегашните поети-странци.