Книга раскази за Скопје на Томислав Османли

224

Под насловот „Тајното братство на носталгичарите“, деновиве излезе од печат уште една збирка раскази на Томислав Османли. Станува збор за богат избор од кратки и долги прози на писателот познат како автор и на скопски теми. Еден од тие раскази во кои се открива авторскиот носталгичен пристап, ѝ го позајми насловот на целата книга, која вклучува триесет и еден расказ.

Во преговорот „Нестивната носталгија“ писателот и издавач Глигор Стојковски, бележи: „Не можат многу македонски писатели да се пофалат со повеќе изданија на своите книги. И не се многу книгите од македонски писатели, за жал, за кои читателите покажуваат (по)долго, несмалено интересирање. Расказите на Османли, но и романите, се изборија за овој привилегиран статус. Со прекрасниот книжевен јазик, се разбира, со изборот на темите, со модерното раскажување“.

Книгата „Тајното братство на носталгичарите“ е објавена во библиотеката „Збор по збор“ на книгоиздателството „ВиГ Зеница“. Таа содржи прози со лирични и драматични чувствувања на луѓето и на ликот на предземјотресно Скопје, кратки или поопсежни прозни посвети на едно исчезнато време и сосема изменет простор, раскази исполнети со ведрата колоритност, со надежите, љубовите и разочарувањата, главно на малите луѓе од некогашниот град, а во продолжение, и теми од холокаустот над скопските Евреи, како и прозната фантазијата „Корто Малтезе во скопската чаршија“, најновата проза на Османли. Тоа е еден од двата расказа, посветени на популарниот стрип-јунак и вградени во по една во двете најнови прозни збирки на Османли.