Како би можел да одговори Иран на американското повлекување од договорот

1792