„И јас можам“ во Археолошкиот музеј

69

Во Археолошкиот музеј во Скопје, во едукативното катче „Млади археолози“, во средата се одржа креативната работилница „И јас можам“ со лицата од здружението за аутизам, АДХД и Аспергеров синдром и членови на здружението „Во мојот свет“.

Интересите на здружението, освен грижа и третман на овие лица, се и зголемувањето на свеста кај граѓаните и градење општество за подобро утре, а Археолошкиот музеј со оваа работилница, која беше дел од рамките на „Европски денови на културното наследство“, потсетува колку се важни инклузијата, давањето поддршка и придонесот во изградбата на едно такво општество.

– Како општествено одговорна институција што е музеј за сите, ја промовираме инклузивноста со редовно организирање едукативни работилници, кои имаат цел поттикнување на креативноста и имагинацијата на лицата со попреченост. Музејот има повеќегодишна соработка со посебното основно училиште „Иднина“ – Скопје, Центарот за церебрална парализа – Скопје, ЈЗУ Универзитетска клиника за психијатрија – Скопје, здружение на граѓани за третман на лица со аутизам, АДХД и Аспергеров синдром „Во мојот свет“, државното училиште за деца и младинци со оштетен вид „Димитар Влахов“ – Скопје, како и со здружението за помош и поддршка на лица со Даунов синдром „Вера“ – Струмица, каде што музејот преку својата претставничка Марија Димишковска се јавува и како поддржувач на манифестациите „Убави сме, свои сме“ и „Спортски игри на еднаквоста“ – велат организаторите на работилницата.

Археолошката едукативна работилница има програми за сите деца од предучилишна и училишна возраст. Интерактивните содржини и можноста за креативно изразување преку моделирање со глина, цртање и пишување им го привлекуваат вниманието на дечињата, кои одбираат да ги прославуваат своите родендени токму во катчето „Млади археолози“.

Музејот и во иднина најавува богата програма и организација на настани во кои редовно ќе ги вклучува сите деца.  


Дали сте знаеле…

Археологијата е наука што ги изучува материјалните остатоци, односно сите видливи траги на човечката дејност заради запознавање на нивната содржина во одредено време и простор, како и заради нивното значење во одредено социјално, економско и историско опкружување. Иако оваа наука вообичаено се поврзува со „старите работи“, односно со дамнешното минато, со неа се опфаќа временски период од најстарите материјални остатоци па до нашата сегашност. Регистрирањето и собирањето на овие наоди се прави со помош на теренски истражувања (рекогносцирање и ископување на материјалните остатоци зарди собирање матријал и формирање археолошка документација), по кои следуваат обработка, систематизација, документација на наодите и нивна анализа и интерпретација.
Цели на археологијата се да ги документира и објасни потеклото и развојот на човечката култура, човечка историја, културна револуција, и човечко однесување и екологија. Таа е единствената дисциплина што на располагање има своја методологија и теорија за собирање и интерпретирање информации врзани за незапишаното човечко минато, и исто така може да донесе критички придонес во нашето разбирање на документираните општества.
Основата на името археологија доаѓа од грчките зборови археос – прастар и логос – збор/говор. Со оглед на огромниот временски дијапазон опфатен со археолошки истражувања, утврдена е поделбата на повеќе археолошки периоди.
Во Европа праисториската археологија ги опфаќа палеолитот, мезолитот, неолитот, енеолитот, бронзената и железната доба.