Велимир Жерновски инспириран од сликите на НАСА

292

Уметникот Велимир Жерновски ќе го претстави своето ново поглавје од проектот „Отаде“, вечерва, во 19.30 часот, во галеријата „Акантус“. На овој проект уметникот работи во последните пет години и обединува повеќе серии на: ситографика; рачно позлатен ситопечат и 3Д-печат.

Во процесот на настанувањето на графиките, Жерновски експериментира со строгите канони на подготовка и изведба на графика, во просторот помеѓу монотипија и ситопечат. Резултатот се вибрантни дела што не можат да се повторат поради тоа што во себе ги сублимираат и просторот и времето во кое се создадени, преку процес во кој авторот спонтано дозволува да реобмислува, препечатува, брише, додава и воопшто да си игра со композицијата и боите. Проектот „Отаде“ е инспириран од популарните слики на НАСА и ЕСА и ги зема човековата љубопитност и знаењето за нашиот универзум како појдовна точка за наративното градење преку продукција на објекти и видеоинсталации. Контрастот се гради преку пејзажи на нашата планета и осамени астронаути во вселената со минималистички естетски пристап. Го отсликува меланхоличниот пат на човековата интеракција со природата, а споделува и загриженост за еколошките промени предизвикани од човечкиот фактор и ја поттикнува потребата да придонесе за свеста за кршливоста на нашата планета и нејзиниот одржлив живот. Претпоставува осаменичка иднина за човечкиот род како резултат на недостиг од грижа за природата.