Бидејќи, а не прибидејќи

208
Владо Димовски

Прибидејќи многу ја почитувам оваа рубрика, мошне сериозно се подготвувам за секоја напишана реченица. Прибидејќи текстовите ги пишувам со голема мотивација, поприлично се задржувам на секој збор. И прибидејќи понекогаш намерно грешам, поприлично сум радосен кога ќе ги откријам грешките. Вие ги откривте?!… А? Јас ги открив. Еве ги! На бидејќи не му се става префиксот „при“, а на прилогот прилично не му се става префиксот „по“. Значи, велиме бидејќи и прилично, а не прибидејќи и поприлично. Јасно како ден!
За крај да ве расположам со еден афоризам: Сите, до еден, беа на моја страна… затоа чамецот ни се преврти!
Со арно, со убаво!


Чувајте го јазикот!

„Јазикот е нашата единствена татковина“, велеше познатиот македонски писател и лингвист Блаже Конески. Но сведоци сме дека токму тој македонски литературен јазик, ние во последниве години не го чуваме, не го негуваме и надградуваме.
Драги деца, за да растете и вие читајќи и зборувајќи на стандарден македонски литературен јазик, во „Колибри“ објавуваме рубрика „Зборуваме македонски“, чиј автор е Владо Димовски, голем пријател на децата и наш познат писател за најмладите и автор на многу детски радио и телевизиски емисии со кои растеа многу генерации, меѓу кои една од најпопуларните беше серијата „Умни глави“ што ја емитуваше Македонската телевизија.
Е па, и бидејќи и вие сте умни глави, се надеваме дека серијалот што го започнуваме, ќе ви помогне да го зборувате македонскиот јазик без грешки, а така и да пишувате!