Холи – фестивал на бои во Индија

219

Во Индија започна хиндуистичкиот фестивал Холи, дводневна прослава на победата на доброто на злото, крајот на зимата и почетокот на пролетта. Корените на вестивалот доаѓаат од хиндуистичката митологија, а користењето на боите кое го покажува галеријата на „Гардијан“ е тесно поврзано со приказните за богот Кришна.