Фото: Горан Анастасовски

Зоолошката градина во Скопје изобилува со многубројни егзотични животно, но меѓу нив е и мачето Мици за кое се грижат и хранат вработените. Мици има бројни пријатели во зоолошката, а меѓу нив се и пингвините од Чиле и Аргентина. Пријателството не познава граници.