Спомениците на поранешна Југославија

454

Доналд Нејбл ги сликаше спомениците подигнати во СФР Југославија во чест на победата во Втората светска војна, за серијалот фотографии објавен во британски „Гардијан“. Спомениците се низ Србија, Црна Гора, БиХ, Хрватска и Словенија.