Светлечки духови од вселената

192

Серијалот илустрации „Светлечки духови од вселената“ на Сузана Жиакова од Словачка е составен од слатки, големи и бушави духови кои сакаат да си играат со ѕвездите, планетите и месечините. Доколку внимателно погледнете во ноќното небо, можеби и ќе ги видите, вели Жиакова за нејзините вселенски духови.