Поглед угоре во Будимпешта

1309

Фотографот Жолт Хлинка ги сликаше импресивните градби во Будимпешта, насочувајќи го фотоапаратот угоре, за да го прикаже главниот град на Унгарија од поинаква перспектива.