Поглед угоре во Будимпешта

1372

Фотографот Жолт Хлинка ги сликаше импресивните градби во Будимпешта, насочувајќи го фотоапаратот угоре, за да го прикаже главниот град на Унгарија од поинаква перспектива.