Пасијата на обложувањето на коњските трки

2000

Фотографот Мартин Амис помина 13 години посетувајќи ги британските хиподроми за да ја прикаже страста на луѓето што се обложуваат на коњски трки и нивната надеж дека ќе остварат голема парична добивка.