Огнот на „шумските Финци“

123

Фармерите во шумскиот појас на норвешко-шведската граница, ја претвораат шумата во обработливо земјиште преку нејзино палење. Тие се познати како „шумски Финци“, бидејќи потекнуваат од финските мигранти кои се доселиле на ова подрачје во текот на 16-от и на 17-от век.