Национален собир на близнаците во Грција

131

Близнаците од целата земја се состанаа на првиот национален собир од ваков вид во Грција, одржан во Трикала.