Марш ан Фамен под опсада на живите статуи

223

Уличните изведувачи познати како „живи статуи“ (уверливо насликани и нашминкани уметници кои позираат во имитација на статуа) ги исполинија улиците на белгискиот град Марш ан Фамен, во рамките на тамошниот фестивал посветен на оваа интересна практика.