Животот на Виникунка – „планината-виножито“ во Перу

293

Секојдневниот живот на планината Виникунка во Перу, позната и како „планината-виножито“, е прикажан на серијалот фотографии.

Специфичниот колорит на планината се должи на разновидните слоеви на минерали кои формираат своевидни ленти во разни бои, што наликуваат на виножито.

Виникунка му припаѓа на планинскиот венец на Андите, во регионот Куско.