Фото: Игор Бансколиев

Чистите и проодни патеки пред домови и споредни улички се пракса во секој развиен и модерен град. Освен претпријатијата и општинските служби, граѓаните и сопственици на дуќани исто така можат да усчествуваат во чистење на снегот. Жителите на Скопје покажаа дека имаат граѓанска свест и самоиницијативно започнаа со чистењето на влезовите пред нивните домови, дворовите и улиците.