Боречките вештини на армиските „Волци“ на плоштад „Македонија“

2417