Коњите ги одмеруваат силите на Штрапаријадата во БиХ

255

Стотици луѓе присуствуваат на приватна арена во северозападна БиХ за да дадат поддршка за своите коњи-фаворити за време на натпревар на традиционално влечење трупци. Во Штрапаријадата, која се одржува двапати годишно, коњите се натпреваруваат, влечејќи тешки трупци на патека долга 100 метри.