Пробиотици – со правилна примена може да донесат богатство од позитивни ефекти за нашиот организам!

1026

Во последниве дваесетина години се случува буквално револуција во примената на разновидни пробиотски комбинации во прехранбените производи, додатоците во исхраната и лековите, а подрачјата на примена на пробиотиците постојано се прошируваат

Доброто здравје почнува со квалитетна исхрана и практикување здрав животен стил. Затоа не случајно се вели дека ние сме она што го јадеме. Сепак, современиот човек живее во доба на висока индустријализација и, за жал, во нашата исхрана доминира преработена храна, наместо свежо сезонско овошје и зеленчук. Ако на ова го додадеме редовното консумирање т.н. брза храна (присутно уште кај училишната популација) и преварена/препечена храна, јасно е зошто во нашата исхрана честопати недостигаат т.н. добри бактерии – пробиотици!

Недоволниот внес на пробиотици може да резултира со низа проблеми – од дијареја или запек, стомачни тегоби, метаболички проблеми и дебелина, па до пад на имунитетот и зачестени појави на инфекции и алергии. Внесувањето квалитетни пробиотици, во соодветна доза и доволно долго, предизвикува пред сѐ стабилизација на цревната микрофлора и метаболизмот. Колонизацијата на цревата со добри бактерии ги спречува штетните дејства на патогените, а од друга страна специфични соеви пробиотици го стимулираат имунитетот и директно ги инхибираат штетните бактерии. Да не заборавиме и дека пробиотиците денес се нераскинлив партнер на антибиотиците при антиинфективна терапија, бидејќи докажано ги намалуваат нивните несакани дејства, а пред сѐ антибиотски асоцираната дијареја.

Поради сето ова во последниве дваесетина години се случува буквално револуција во примената на разновидни пробиотски комбинации во прехранбените производи, додатоците во исхраната и лековите, а подрачјата на примена на пробиотиците постојано се прошируваат. Во морето пробиотски производи на пазарот важно е да сме добро информирани за да направиме правилен избор и на тој начин да го унапредиме нашето здравје. Изборот на пробиотската комбинација зависи пред сѐ од нејзината намена. Генерално, доколку ги применуваме пробиотиците превентивно, за да го засилиме нашиот стомачен и/или општ имунитет или за да го подобриме нашиот метаболизам, најсоодветни се комбинации на повеќе типови млечно-киселински бактерии (Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Bifidobacterium lactis), пребиотик (инулин), витамин Ц, витамин Д и цинк. Притоа пробиотиците треба да бидат во количество од најмалку 1 милијарда во доза, а присуството на пребиотик е клучно за тие соодветно да се размножат во организмот.

Витамините Ц, Д и минералот цинк, меѓу другото, силно го активираат нашиот имунитет и така имаат комплементарно дејство со пробиотиците. За да имаме соодветен ефект, пожелно е овие комбинации да се користат најмалку три месеци. Истата комбинација треба да се користи и за спречување т.н. патничка дијареја, при што најдобро е да почнеме со земање на пробиотиците две недели пред одење на одмор, да ги земаме за време на одморот и да завршиме со терапијата две недели по одморот.

Од друга страна, доколку ги користиме пробиотиците во терапевтски цели (заедно со антибиотици или при дијареја), најделотворни се пробиотици од типот Saccharomyces boulardii, најдобро е во комбинација со други млечно-киселински бактерии и орални рехидратациски соли (ОРС). На овој начин ќе извршиме соодветна рехидратација на организмот, што е клучна терапевтска и прехранбена цел, а како бонус овие пробиотици можеме да ги користиме и истовремено со антибиотската терапија, бидејќи Saccharomyces boulardii е габа и, како таква, е природно отпорна на сите антибиотици. Притоа пробиотиците треба да ги користиме додека трае антибиотската терапија и две недели по нејзиниот престанок, за комплетно да се регенерира нормалната цревна микрофлора.

Авторот е магистер по фармација и топедукатор