Од ЕВН Македонија АД, информираат дека утре поради закажани техннички зафати без електрична енергија ќе останат:

Во време од 09.00 до 12.00 часот, Викендици Морани, с. Морани, ТС Сепарација Студеничани, ТС Космофон Студеничани, ТС Сабари; дел од с. Студеничани и ТС 109534 во Студеничани (о. Студеничани) и во време од 08.30 до 12.00 часот – дел од ул. „Киро Фетак“ кај пругата и дел од ул. „Герника“ 1 во Драчево (о. Кисела Вода).