Општина Аеродром ослободи одредени категории родители од месечен надоместок за престојот на нивните деца во детските градинки.

Оваа одлука е изгласана на денешната седница на Советот на Општина Аеродром, а по предлог на дел од родителите чии деца се згрижени во детските градинки „Срничка“ и „Буба Мара“.

Со одлуката, од плаќање месечен надоместок се ослободуваат следните категории родители:

– Родители на три деца запишани во градинката, се ослободуваат од плаќање месечен надоместок за престој за едно дете;
– Самохран родител со примања до една просечна плата или со останати приходи во износ до една просечна плата се ослободува од плаќање месечен надоместок на детето/цата;
– Двајца родители без приходи или самохран родител без приходи (невработени лица) се ослободуваат од плаќање месечен надоместок на детето/цата;
– Двајца родители од кои еден е без приходи (невработено лице), а другиот родител со примања до една просечна плата или со останати приходи во износ до една просечна плата се ослободуваат од плаќање месечен надоместок за престој на детето/цата;
– Родители на деца со посебни потреби се ослободуваат од плаќање надоместок за престој на детето/цата.

Oпштинските власти информираат дека ослободувањето се однесува за периодот од 1 септември до 31 декември годинава, а има цел да им ја олесни ситуацијата на најранливите категории граѓани во време на коронакризата.