Марш на сексуалните работници во Скопје

2688

Традиционално, СТАР – првиот колектив на сексуални работници по 11-ти пат го организира Маршот на црвениот чадор, приклучувајќи се кон глобалното одбележување на Меѓународниот ден за СТОП на насилството врз сексуалните работници.