Катче за загубени-најдени клучеви

212
Фото: Маја Јаневска-Илиева

На улицата 11 Октомври, во близината на Црвениот крст во центарот на Скопје, пред некое време беше поставена табла на која граѓаните ќе можат да ги оставаат најдените клучеви, односно тие што ги загубиле евентуално таму да ги пронајдат. Убава, креативна и корисна идеја на засега непознати скопјани.