Инспекција ги отстранува дивите тезги околу „Зелен пазар”

260

Инспекција на општина Центар изминатите денови, по претходна опомена и известување, спроведе акција за отстранување на диво поставените тезги и дивите препродавачи околу “Зелен пазар”.

По опомената, дел од дивите препродавачи продолжија со продажба на индустриски и земјоделски производи на недозволено место, на пристапните патеки и тротоарите околу пазарот.

Сите затекнати диви препродавачи се санкционирани согласно законите и правните регулативи.

Оваа акција се спроведува по барање од граѓаните и нивните пријави дека им е отежнато движењето и пристапот до своите влезови. Веќе подолго време во овој дел од Центар постои реална опасност од ширење на заразни болести, која се должи на препродажбата на производи во нехигиенски услови.

Акцијата продолжува се додека не се отстранат сите диви препродавачи и диво поставени тезги на „Зелен пазар“, но и на целата територија на општината каде ќе се појават истите.

Оваа акција е во координација со Агенција за храна и ветеринарство, Државен пазарен инспекторат, Инспекција на Град Скопје и службени лица од МВР.