Во Кисела Вода ќе се собира кабест отпад

154

Општината Кисела Вода во соработка со јавното претпријатие „Комунална хигиена“ од 21 до 29 септември ќе реализира акција за собирање кабест отпад. Планираната акција е по повод Светскиот ден на чистењето, а целта е да се собере стариот и непотребен мебел од граѓаните, како и отпадот од електронска и електрична опрема на територија на општината.

– ЈП ,,Комунална хигиена“ ќе постави три специјални контејнери на три локации, во кои граѓаните ќе можат да го фрлаат кабестиот отпад. Едниот ќе биде поставен на улицата 14 Декември – кај „Гет кафе“, вториот кај зградите во населбата 11 Октомври, кај паркот „Пушкин“. Трет контејнер ќе има и во населбата Драчево, на улицата Ратко Митровиќ, кај спортската сала -информираат од општината Кисела Вода.

Оттаму ги замолуваат сите граѓани отпадот да го фрлаат во точно предвидените термини и локации и напоменуваат дека надвор од определениот датум не е дозволено фрлање на кабестиот отпад.