ЈП „Водовод и канализација“ – Скопје апелира до граѓаните на градот Скопје за сериозен пристап кон рационалното користење и употреба на водата.

Од Јавното претпријатие велат дека последиците од климатските промени стануваат дел од нашето секојдневие. Високите температури, кои достигнуваат и до 40 степени, придонесуваат за енормно зголемување на потрошувачката на водата и намалена издашност на изворот Рашче.

„Апелираме граѓаните да се воздржат од полнење базени, наводнување на поголеми зелени површини, полевање ниви и бавчи со водата од градскиот водоснабдителен систем, со единствена цел нормално водоснабдување во секој дел од градот Скопје“, наведуваат од „Водовод и канализација“.

Оттука ги повикуваат сите граѓани кои имаат информација за злоупотреба на водоводниот систем преку диви приклучоци, истите да ги пријават на еден од следните контакти:

– 02 3073 010, Дежурно-информативен центар;
– 02 3240 300, Дирекција
[email protected]
– www.vodovod-skopje.com.mk
– www.facebook.com/jpvodovod.skopje