Охридското Езеро 26 сантиметри над дозволениот водостој

259

Нивото на Охридското езеро е 26 сантиметри над дозволениот максимален водостој.

Зголемени се нивоата и на реките низ државата, освен на Црна кај Новаци.

Дојранското езеро, пак, е пет саниметри под дозволениот максимум.