Штетите од невремето во Гевгелиско проценета на околу 110 милиони денари

59

Советот на општина Гевгелија денеска го усвои Елаборатот од општинската комисија за проценка на штети од елементарни непогоди според кој штетите на земјоделските посеви од невремето на 24 јули се проценети на околу 110 милиони денари.

Во периодот од 24 јули до 12 август, комисијата врз основа на 336 поднесени пријави од кои 322 од физички и 14 од правни лица, вршела теренска проценка на штетите на посеви во Гевгелија и делови од населените места Негорци, Миравци, Милетково, Смоквица, Мрзенци, Серменин и Ново Конско.

Од невремето проследено со врнежи од дожд и град биле погодени 357 хектари од кои 217 во сопственост на правни лица и околу 140 хектари на физички лица. Најголеми штети претпрпеле лозовите насади кои се уништени на 296 хектари додека другите штети се утврдени кај раноградинарски култури, овошни насади и житни култури.

Усвоениот Елаборат општина Гевгелија ќе го достави до Државната комисија за проценка на штети од природни непогоди и до Владата на Република Македонија.