Синоќа на плоштадот „Магнолија“ во Битола се одржа ревија на народни носии на
ансамблот „Македонија“.

На ревијата беа презентирани традиционални носии од повеќе етнички предели од Балканскиот Полуостров на ансамблот „Македонија“. М.М.