Охридското езеро 26 сантиметри над дозволениот водостој

454

Нивото на Охридското езеро и денеска е 26 сантиметри над дозволениот максимален водостој.

Зголемени се нивоата и на реките низ државата, освен на Крива кај Крива Паланка и на Црна кај Новаци.

Нивото на Дојранското Езеро е три сантиметри под договорениот максимален водостој.