Форумот на жени на СДСМ активно се вклучи во одбележувањето на Светскиот ден на ретките болести, кој годинава се одбележува во околности во кои милиони жители на планетата боледуваат од болест која до вчера беше непозната.

Пандемијата што ги промени нашите животи од корен, уште еднаш не натера да се ставиме во кожата на стотици наши сограѓани кои секојдневно се борат со ретки болести – болести за кои малку се знае, болести за кои терапиите се скапи, или ги нема, болести за кои недостигаат научни истражувања или здравствениот систем не ги признава.

Да се живее во такви околности, ќе се сложите, не е нималку лесно. Затоа, СДСМ, како одговорна политичка партија воведе системски пристап на грижа за луѓето кои живеат со ретка болест и го зголеми бројот на достапни лекови. Политиките донесени во последните 4 години сосема го променија пристапот кон справувањето со ретките болести и грижата за пациентите:

– Зголемен е бројот на пациенти кои примаат терапија
преку Фондот за здравствено осигурување;
– Заголеме е буџетот за ретки болести,кој во 2017
година изнесуваше 213 милиони денари, а во 2020
година е дуплиран и изнесуваше 527 милиони денари;
– Зголемен е и бројот на лекови и достапни терапии за
многу дијагнози и групи на ретки болести кои
претходно не беа достапни во нашата земја;
– За првпат е воспоставен електронски регистар на
ретки болести;
– Донесена е Националната стратегија за ретки болести
2020-2030,која дополнително ќе овозможи
унапредување на законодавството според европските
регулативи за лекови за ретки болести и унапредување
на експертизата на медицинскиот персонал во Северна
Македонија.

Во наредниот период, приоритетите на Владата предводена од СДСМ се насочени кон вреднување на потенцијалот на лицата кои боледуваат од ретка болест, нивно прифакање и поддршка во општеството. Ние се грижиме за секој еден подеднакво, бидејки болеста може да е ретка, но грижата никако не смее да биде ретка! – се вели во соопштението на Форумот на жени на СДСМ, Битола.

М.М.