Нова водоводна мрежа, фекална и атмосферска канализација на повеќе улици во Кичево

175
Фото: Зоран Антоски

Јавното комунално претпријатие „Комуналец“ од Кичево, во соработка со општина Кичево, интензивно работи на поставување на нова водоводна мрежа на повеќе улици во градот, истовремено поради малиот профил се менуваат и канализациските цевки, за повеќе тие да не претставуваат тесно грло во наредните години и децении, а на некои улици се поставува и нова атмосферска канализација.

Работниците се секојдневно на терен и ги завршуваат веќе започнатите реботи, а на оние улици каде што досега во функција беа азбестни водоводни цевки, се поставува нова водоводна мрежа со ПВЦ еколошки цевки.

– За да го подобриме водоснабдувањето во сите делови на градот, и за да извршиме промена на старите азбестни со нови ПВЦ еколошки цевки, интензивно работиме на повеќе улици во градот. Така на една од улиците во централниот дел, 4-ти Јули, од обете страни ќе биде поставена нова водоводна мрежа со нови еколошки ПВЦ цевки. Исто така водоводната мрежа што ја снабдува со вода за пиење детската градинка и околните објекти, ќе биде променета со нова, а ќе бидат исфрлени од употреба азбестно-цементни цевки кои досега беа во функција. Потоа на потегот од улицата 4-ти јули, па преку гимназиските објетки до општинската зграда, ќе биде поставена нова фекална канализација со цевки Ф-300, бидејќи досегашните цевки со профил Ф-200, во повеќе наврати се покажаа како тесно грло. Атмосферска канализација ќе биде поставена во делот на улицата „11-ти Септември“ од крстосницата со улицата „Борис Кидрич“ до крстосницата со „Булевар Ослободување“. Сиве овие зафати, поточно, водоводната мрежа е инвестиција на нашето комунално претпријатие, додека атмосферската канализација е финансирана од општина Кичево-истакна Зенел Јонузи директор на ЈКП„ Комуналец“ Кичево.

Од комуналното претпијатие најавуваат целосно осовременување на водоводната мрежа и фекалната канализација во целиот град. З.А.