Во придружба на директорот на РЕК Битола Златко Ќурчиевски и помошникот на директорот за производство во АД ЕСМ, Љубчо Кижевски, генералниот директор на АД ЕСМ, Васко Ковачевски и во текот на празничните денови беше во посета на РЕК Битола и на работниците кои за време на празниците Бадник и Божиќ ги извршуваа своите работни задачи.
Генералниот директор Ковачевски изврши увид во работењето на рудниците Суводол и Брод/Гнеотино, и на Термоелектраната.

M.M.