Инвестиции во чисти технологии и борба против еколошки криминал во Делчево

82

За теми поврзани со унапредување на заштитата на животната средина, меѓу кои и потребата од спроведување на кампања за подигање на јавната свест во врска со регионалниот систем за управување со отпад што ќе се воспостави со проектот на Министерството за животна средина и просторно планирање и ЕУ, проектиран во рамки на ИПА програмата разговараа државниот секретар во Министерството Ана Петровска и градоначалникот на општина Делчево, Горан Трајковски.

Во областа на водоснабдување на средбата беше потенцирана важноста од замена на азбестните цевки во општината и потребата државата да се вклучи во постапувањето со азбестниот отпад.

Исто така, градоначалникот информираше за неодамнешниот помор на риби во реката Брегалница и за спроведениот инспекциски надзор. Иако резултатите од испитувањата на мострите сеуште не се готови, се очекува утврдување на причината и виновникот и негово соодветно санкционирање.

Средбата се реализираше во пресрет на одржувањето на бизнис форумот во Делчево.

Бизнис-форумот е организиран во рамките на кампањата „Да ја поддржиме приказната на Делчево“ со цел да се претстават можностите за развој и инвестиции што ги нуди Делчево, како и перспективите за развој на општината. На Форумот ќе се слушнат и предлозите од бизнис-секторот со кои можат да се дореализираат започнатите проекти и да се создадат нови.