Изграден потпорниот ѕид на улицата 11 Октомври

72

Крива Паланка

Во општината Крива Паланка заврши изградбата на потпорниот ѕид на улицата 11 Октомври. Локалните власти сметаат дека со реализацијата на овој градежен потфат е решен уште еден долгогодишен проблем со свлечиштето на локацијата Кадиска Чешма. Градбата е со должина од околу 40 метри, составена од осум кампади, со просечна висина од 3,5 метри.
– Со изградбата на потпорниот ѕид се овозможија проширување на коловозот на улицата и обезбедување сигурен пристап на жителите од населба Чука. Градежните активности сега продолжуваат на улицата Баглачка – информираат од Општина Крива Паланка.