Бесплатни курсеви за странски јазици за невработените во Кичево

504

Агенцијата за Вработување во Кичево и оваа година со средства од ЕУ организира бесплатни курсеви за невработените лица, кои се пријавуваат во Агенцијата како активни баратели на работа.

Овие курсеви имаат цел за да им помогнаат на невработените лица за подобро да се снајдат на пазарот на трудот и полесно да дојдат до работно место.

– Центар за странски јазици Биг Бен од Кичево повторно започнува со курсеви по англиски, германски и француски јазик за невработени лица преку АВРМ. За таа цел потребно е во најкус временски рок сите заинтересирани да се пријавите за некој од курсевите во АВРМ бидеќи бројот е ограничен- вели кординаторот на овој проект Лауреша Ахмеди.

Курсевите ќе се одвиваат на македонски и на албански јазик, но пријавувањето се одвива исклучиво преку АВРМ дирекција во Кичево.