УТРЕ ВО „НОВА МАКЕДОНИЈА“ АНАЛИЗА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА МАНУ, ЉУПЧО КОЦАРЕВ

Во својата анализа, академик Коцарев се осврнува на прашањето што ја одредува нашата судбина, со посебен акцент на состојбите во нашата држава. Притоа тој нагласува дека судбината на Македонија не треба да е детерминирана од геополитичките игри на големите сили, ниту, пак, да зависи од одлуките на неколкумина домашни политичари