Фото: Игор Бансколиев

Државната изборна комисија на вчерашната седница ја усвои програмата за задолжителна едукација на општинските изборни комисии, избирачките одбори за спроведување на гласањето во Македонија и избирачките одбори за спроведување на гласањето во странство. Покрај зајакнување на тимот за едукација што ќе ги спроведе обуките, со оваа програма првпат се предвидува обука на секој член на изборните органи, која ќе биде пренесена од членовите на тимот за едукација на Државната изборна комисија. Според ДИК, овие обуки ќе се реализираат во период од почетокот на февруари 2020 година до почетокот на