Министерот за правда Бојан Маричиќ во обраќањето на конференцијата „Вонредна состојба: научени лекции и идни предизвици“, се осврна на потребата од носењето на посебен Закон за воена и вонредна состојба.

Според Маричиќ, глобалната пандемија претставува сериозна закана и за демократските вредности и човековите права.

– Најзначајните прашања кои треба да се уредат во законот се начинот на прогласување на вонредната состојба, улогата на Собранието, времетраењето и правното дејство на уредбите, како и карактерот на уредбите, односно допрецизирање – што треба, а што не треба да биде предмет на владините уредби – потенцираше министерот.

Во Министерството за правда веќе е формирана работна група од експерти кои во наредниот период ќе работат на подготовка на нацрт-закон за воена и вонредна состојба.

Маричиќ истакна и дека министерството изработило Анализа на искуствата на институциите за време на вонредната состојба и уредбите со законска сила.

Според министерот, при регулирањето на ова прашање, потребно е да се земат предвид компаративната анализа на законодавството на земјите од регионот и другите држави членки на Европската унија, Анализата на Министерството за правда и искуствата од другите државни институции, академската заедница, како и граѓанскиот сектор.