За македонскиот јазик и неговата интегративна моќ

276

УТРЕ: АНАЛИЗА НА ЉУПЧО КОЦАРЕВ, ПРЕТСЕДАТЕЛ НА МАНУ

Во својата најнова анализа, академик Коцарев се осврнува на значењето на јазикот, културата, комуникацијата и на нивната тесна поврзаност во заедница на различни култури. Македонскиот јазик долго време, и без државност, со својата внатрешна моќ за адаптација бил лингва франка на целата територија на етничка Македонија, па, така, со векови и Турци и Власи и Албанци и Роми и Ладино Евреи и Ерменци зборувале на македонски и се разбирале меѓу себе на македонски. Македонскиот јазик сѐ уште, и денес, ја поседува таа интегративна моќ во својата јазична структура, нагласува претседателот на МАНУ