Во Стразбур се расправа за начинот за организирање на референдумите

67

Парламентарното собрание на Советот на Европа, со седиште во Стразбур, реши да расправа за начинот на организирањето на референдумите во земјите-членки на организацијата, меѓу кои и во Македонија, откако беше забележано дека во некои земји, неодамнешните референдуми предизвикаа загриженост во однос на нивната организација и праведноста на исходот.

Како што јави МИА, известувачката, британската парламентарка Шерил Гилан, нагласила дека „референдумот мора да биде дел од процесот на претставничка демократија и да не биде користен од извршната власт да ја надмине волјата на парламентот, ниту пак да биде организиран за да ги избегне вообичаените проверки и рамнотежи“.

Меѓу примерите за неодамнешните проблематични референдуми, покрај фамозниот британски референдум за брегзит, кој најмногу довел до оваа дебата, бил посочен и референдумот за Преспанскиот договор во Македонија, како случај во кој референдумските прашања не следат фиксен формат и се одредуваат од случај до случај.

Во извештајот на известувачката се наведува дека на референдумот што го свикува законодавецот, најчесто тој е оној што решава за прашањето што се поставува на гласање, но и дека сегашниот кодекс, кој пред десетина години бил изработен од Венецијанската комисија, не дава насоки за процедурите што треба да се следат во овој поглед. Ова, според ПССЕ, е јасен недостаток што треба да се дополни така што се потребни проверки за да се обезбеди усогласеност со принципите утврдени во кодексот. Притоа се наведени примерите со Македонија, Грција и со Унгарија, како случаи каде што имало обвинувања за манипулација со формулацијата на референдумските прашања.