Можно е ново начелно мислење на Врховен суд за истрагите на СЈО

510

Врховниот судија, Џемали Саити, рече дека останува во правна сила начелното правно мислење на највисокиот суд со кое се потврди дека СЈО е неовластен тужител во рокот по 18 месеци од преземањето на предметите.

– Начелното мислење беше водилка на целите настани. Тоа е во правна сила и останува – рече Саити.

Судијата одговарајќи на новинарско прашање рече дека е возможно Врховниот суд да донесе ново начелно правно мислење.

– Тоа е можно. Членот шест од Законот за судови го шири спектарот на подносители на такви иницијативи – рече Саити на промоцијата на зајакнувањето на капацитетите на Судско-медиумскиот совет.

Највисокиот суд во јануари годинава донесе начелно правно мислење со кое утврди дека СЈО е неовластен тужител по рокот од 18 месеци.