Полицијата поднесе кривична пријава против В. М. (45) од Валандово и А. М. од Скопје поради основано сомнение дека сториле кривично дело лихварство.

Според информациите на МВР, второпријавениот, во својство на вработен во правно лице од Скопје, во периодот од 2018 до 2020 година, во име и за сметка на подружницата на заложна куќа, иако знаел и бил свесен дека подружницата нема овластување за давање пари на заем бидејќи не поседува дозвола за овластување за кредитно посредување, на веб-страницата за купопродажба, во име на подружницата, поставил оглас за давање заем на парични средства по разни основи, а како контакт го оставил својот телефонски број.

Тој првин усно договорил давање заем на оштетените Д. Ј., Д. С., М. С., П. Р. и С. Р., а потоа и ги навел кон склучување писмени договори со првопријавената во својство на овластено лице за подружницата.

Првопријавената, иако знаела дека правното лице не поседува такви овластувања, склучила договори за заем на парични средства со засновање заложно право врз недвижен имот (хипотека) и анекси на договорите со оштетените. Имено, В. М. за дадените заеми во вкупен износ од 3.413.180 денари или 55.278 евра на оштетените им пресметала паричен износ кој требало да биде вратен во висина од 5.571.579 денари или 90.155 евра, иако требало да им пресмета максимален паричен износ што треба да го вратат од 4.282.060 денари, односно 69.289 евра.

Со преземените дејства таа како заемодавец пресметала камата во висина од 2.155.398 денари, односно 34.877 евра, иако максималната камата што можела да биде пресметана во согласност со највисоката законска казнена каматна стапка можело да изнесува 865.879 денари или 14.011 евра, со што стекнала несразмерна имотна корист во вкупен износ од 1.288.962 денари или 20.857 евра.