Поради сомнение за сторено кривично дело несовесно работење во службата, одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди при МВР поднесе кривична пријава против лицето А. Р., самостоен инспектор при регионалниот центар за гранични работи „Југ“.

Пријавениот, од 23.2 до 7.8.2020, како самостоен советник за финансиски работи во истата организациска единица, фактурите што ги примил од една фирма не ги приложувал веднаш на евиденција и уредна заверка со приемен штембил, туку ги задржувал кај себе и ги доставувал по истекот на предвидениот рок за плаќање.

Поради несовесното и ненавремено извршување на работните обврски на пријавениот, фирмата изготвила каматна листа за задоцнето плаќање, со што бил оштетен буџетот на Министерството за внатрешни работи.