ФОТО: Архитектонско чудо во Кривичен суд!

3336

Во новоизградениот Кривичен суд, на сите во око ни паѓа оваа нова архитектонска градба- тераса со прозорци без врата!

Во овој нов објект има 25 судници и дури две вакви тераси со прозорци без врати.

Изградбата на новата зграда на Кривичниот суд во Скопје почна во мај 2010 година со поддршка на Светска банка, а објектот беше отворен на Денот на правосудството на 31 март 2018.