Фотовест

93
Фото: Маја Јаневска-Илиева

Сообраќајните прописи можеби не се почитуваат, но мерките за здравствена заштита се испочитувани, под услов дека се од исто семејство