Утре во печатеното издание на „Нова Македонија“ читајте ја анализата на Љупчо Коцарев, претседател на МАНУ

Во својата анализа, академик Љупчо Коцарев се осврнува на три прашања за Преспанскиот договор, по три години од неговото потпишување